Medewerkerstevredenheid

employee satisfaction measurement

Blije werknemers zorgen voor blije klanten. Betrokken en tevreden medewerkers zorgen voor uitmuntende prestaties in uw organisatie. Weet continu wat er speelt en begrijp uw medewerkers.

Begrijp betrokkenheid

De medewerkerstevredenheid, betrokkenheid en prestatie zijn afhankelijk van hoe zij hun werk ervaren. Weten wat er leeft onder uw medewerkers geeft u de mogelijkheid sturing hieraan te geven. Een positieve en gezonde werkbeleving creëert betrokkenheid en loyaliteit. Het vergaren van inzicht in deze beleving, door middel van feedback, is dan ook cruciaal.

Continue medewerkerstevredenheid meten

Om werkelijk te weten hoe uw werknemers denken is één keer vragen niet genoeg. In een snel veranderende wereld dient u continu hun betrokkenheid te meten, om zo meteen bij te sturen en te verbeteren. Volg uw medewerkers van het moment van recruitment tot aan het exit-interview.

Onderzoeken die inspireren

De jaren waarin medewerkers eenmaal per jaar een te lang en te saai medewerkerstevredenheid onderzoek (MTO) kregen voorgeschoteld zijn voorbij. Spontane, continue, per kwartaal en korte onderzoeken zijn daarvoor in de plaats gekomen.

Thema’s als positieve gezondheid, welbevinden en duurzaamheid zijn centraal komen te staan in het inzichtelijk maken van de werknemersbeleving. One2Ten faciliteert vele soorten medewerkerstevredenheid onderzoek thema’s, met moderne user interface technieken die het gebruik intuïtief maken.

Benieuwd hoe One2Ten u kan helpen?