Audit Experience

audit evaluation

Test uw bevindingen, evalueer de voortgang, controleer resultaat en onderneem actie voor verbeteringen.

Digital audit process - close the loop

Zijn bevindingen getest? Zijn verbeteringsplannen werkelijk geïmplementeerd aan de hand van een feedback proces? One2Ten ontzorgt door het proces van antwoorden op deze vragen te digitaliseren. Gebruikmakend van een gebruiksvriendelijke en intuïtieve tool controleert u de uitkomsten realtime, terwijl u controleert, op basis van uw eigen score card en audit lijst.

Geen dure consultants meer

Quality control is een intensief en kostbaar proces. Van het in kaart brengen van kwaliteitseisen en standaarden, tot het checken in hoeverre hieraan wordt voldaan, veelal gebruikmakend van externe consultants of mystery shoppers. Toch kan het ook anders. One2Ten faciliteert zelfregulering door middel van intuïtieve tools waarmee u snel en gemakkelijk kwaliteitscontroles en audits kunt uitvoeren. Ongeacht of het nu om een locatie gaat of meerdere verdeeld over verschillende regio's en landen. U voert zelf de regie. U bent zelf in controle.

Op zoek naar realtime audit monitoring? Contacteer ons!