One2Ten ondersteunt het programma Waardigheid en trots op locatie

One2Ten is opgericht vanuit een al eerder ontstane overtuiging dat feedback geven anders kan en moet door het relevanter, realtime en effectiever te maken, weg van saaie, lange conventionele vragenlijsten achteraf. Uw medewerkers in het verpleeghuis gaan aan de slag met leren en verbeteren en zij gaan gebruik maken van de Kwaliteit Verbetercyclus (KVC). Voor het implementeren van de KVC heeft uw organisatie software nodig. Die bieden wij.

De manier waarop feedback wordt gevraagd, draagt bij aan de customer experience. Feedback vragen is aandacht geven. Wij zijn trots dat wij nu onze kennis en ervaring mogen inzetten in het programma Waardigheid en trots op locatie en bij ondersteunen van het gehele feedback traject: van het opzetten van het feedback proces tot het interpreteren van de resultaten en het nemen van vervolgstappen.

Al meer dan 200 verpleeghuislocaties hebben zich aangemeld voor Waardigheid en trots op locatie. Dit ondersteuningsprogramma startte in januari 2019. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is de standaard voor kwaliteit in de verpleeghuiszorg. Het is daarmee het kompas voor betrokken partijen als de cliënt en mantelzorgers, zorgverleners en zorgorganisaties, zorgkantoren en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Centraal staan de bewoner én samen leren en verbeteren.

Op maat gemaakt portal

Het op maat gemaakte Waardigheid en trots op locatie portal met toegang tot de vragenlijsten, dashboards en verbeterbord sluit goed aan bij One2Ten. Het geeft uw organisatie en uw teams de gelegenheid om zelf aan de slag te gaan met de verbeteracties. De verbeteracties worden overzichtelijk weergegeven en geven uw organisatie inzicht welke stappen worden gezet in de teams en afdelingen.

Het overzichtelijke verbeterbord

Het verbeterbord geeft uw organisatie en uw teams de gelegenheid om zelf aan de slag te gaan met de verbeteracties. De verbeteracties worden overzichtelijk weergegeven en geven uw organisatie inzicht welke stappen worden gezet in de teams en afdelingen.

One2Ten

One2Ten draait om aandacht. Aandacht voor klanten, medewerkers, stakeholders en aandacht voor elkaar. Het is een centraal thema voor One2Ten team.

One2Ten is de partner van organisaties die intrinsiek willen verbeteren en innoveren met de inzet van realtime feedback. Onze unieke kijk op datacollectie en onze geavanceerde dashboards leveren waardevolle inzichten in de beleving van klanten en medewerkers. Realtime en continu.

Het ondersteunen van het kwaliteitsverbeterkader in het programma Waardigheid en trots op locatie is een natuurlijke aansluiting op de kennis en ervaring van One2Ten.

waardigheid en trots op locatie

Meer informatie KVC

Kwaliteit Verbeter Cyclus (KVC)

Waardigheid en trots op elke locatie